תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

אנא קרא את התנאים האלה בזהירות

תנאים כללים אלה מסדירים במפורש את מערכות היחסים המתעוררות בין אינדיקטום אירופה 2015 sl (חברה שבבעלותה הסימן המסחרי The Indian Face) עם משרד רשום ב- Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, מדריד ועם CIF ESB87341327 וצדדים שלישיים (להלן "משתמשים") שנרשמים כמשתמשים ו / או רוכשים מוצרים דרך החנות המקוונת של האתר. האתר הרשמי של The Indian Face (http://www.theindianface.com", להלן" חנות ").

2. התחייבויות המשתמשים

2.1 המשתמש מסכים, באופן כללי, להשתמש בחנות, לרכוש את המוצרים ולהשתמש בכל אחד משירותי החנות בחריצות, בהתאם לחוק, למוסר, לסדר הציבורי ולהוראות אלה תנאים כלליים, ועליכם להימנע משימוש בהם בכל דרך העלולה למנוע, לפגוע או לפגוע בפעולה הרגילה וההנאה של החנות על ידי המשתמשים או שעלולה לפגוע או לגרום נזק לסחורות וזכויותיהם של The Indian Face, ספקיה, משתמשים או באופן כללי של צד שלישי כלשהו.

3. מוצרים ומחירים

3.1 The Indian Face שומרת לעצמה את הזכות להחליט, בכל עת, על המוצרים המוצעים למשתמשים דרך החנות. בפרט, היא רשאית בכל עת להוסיף מוצרים חדשים לאלה המוצעים או כלולים בחנות, מתוך הבנה כי אלא אם כן נקבע אחרת, מוצרים חדשים כאלה יחולו על פי הוראות תנאים כלליים אלה. באופן דומה, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק או להקל על הגישה והשימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת על אחת מסוגי המוצרים השונים המוצעים בחנות.

3.2 המוצרים הכלולים בחנות יתאימו בדרך האמינה ביותר האפשרית שטכנולוגיית תצוגת הרשת מאפשרת למוצעים המוצעים בפועל. מאפייני המוצרים ומחיריהם מופיעים בחנות. המחירים המצוינים בחנות הם ביורו ואינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.

4. נוהל ושיטת תשלום מוצרים

4.1 בתוך פרק זמן מקסימאלי של עשרים וארבע (24) שעות, The Indian Face ישלח דוא"ל למשתמש המאשר את הרכישה. כתובת דוא"ל זו תקצה קוד סימוכין לרכישה, ותפרט את מאפייני המוצר, מחירו, עלויות המשלוח ופרטי האפשרויות השונות לביצוע תשלום המוצרים ל The Indian Face.

4.2 המשתמש שרוכש מוצר דרך החנות חייב לבצע את התשלום באמצעות מערכות התשלומים המפורטות במיוחד בחנות.

4.3 אינדיקום אירופה 2015 sl ארכיב את המסמכים האלקטרוניים בהם פורסם החוזה, ישלח עותק למשתמש לאחר ביצוע הרכישה. החוזה יהיה בשפה הספרדית.

4.4 אישור ההזמנה שנשלח על ידי The Indian Face היא אינה תקפה כחשבונית, רק כהוכחת רכישה. החשבונית המתאימה תישלח יחד עם המוצר.

5. זכות הנסיגה

5.1 למשתמש זכות נסיגה באמצעותה הוא יכול ליצור קשר The Indian Face באמצעות דוא"ל בכתובת הבאה: צור קשר עם @ theindianface.com והתעקש מהרכישה בפרק זמן שלא יעלה על שבעה (7) ימי עסקים, נספר מקבלת המוצר. יש לשלוח את המוצר בצירוף טופס ההחזר שמולא כהלכה והעתק של תעודת המשלוח או החשבונית שהושלמה כדין, על חשבון הקונה-המשתמש את העלות הישירה של החזרת המוצר. החזרה כאמור תתבצע בהתאם להוראות The Indian Face הודע למשתמש בתגובה להודעתו על תרגיל הנסיגה. על המשתמש להחזיר את המוצר תוך פרק זמן מקסימאלי של שבעה (7) ימים מיום The Indian Face ציין את צורת השיבה.

5.2 הנסיגה מרמזת על החזר הסכום ששולם. לשם כך על הלקוח לציין על גיליון ההחזרה את המספר ואת המחזיק בכרטיס האשראי אליו The Indian Face עליך לבצע את התשלום. המונח לתשלום האמור יקבע בחוק.

5.3 לא ניתן לממש את זכות המשיכה כאשר המוצר לא מוחזר באריזתו המקורית וכאשר המוצר אינו במצב מושלם.

6. שירות לקוחות

6.1 לכל אירוע, תביעה או מימוש זכויותיו, המשתמש רשאי לשלוח דוא"ל לכתובת ליצירת קשר @ theindianface. Com.

7. שירות משלוחים לבית

7.1 ההיקף הטריטוריאלי של המכירות דרך החנות מיועד אך ורק לשטח האיחוד האירופי, כך ששירות המשלוחים יהיה רק ​​לאזור זה. מוצרים שנרכשו דרך החנות יישלחו לכתובת המסירה שהמשתמש מציין לאחר אימות התשלום, תקופת האספקה ​​המרבית היא שלושים (30) ימים שנקבעו כברירת מחדל בחוק.

7.2 שירות המסירה של The Indian Face זה מתבצע בשיתוף פעולה עם מפעילי לוגיסטיקה שונים בעלי יוקרה מוכרת. ההזמנות לא יוגשו בתיבות דואר או בבתי מלון או בכתובות לא קבועות אחרות.

7.3 עלות המשלוחים אינה כלולה במחיר המוצרים. בעת רכישת המוצר, המשתמש יודיע על עלות המשלוח המדויקת.

8. נכס אינטלקטואלי ותעשייתי

8.1 המשתמש מאשר כי כל רכיבי החנות ושל כל אחד מהמוצרים, המידע והחומרים הכלולים בו, המותגים, המבנה, הבחירה, הסידור וההצגה של תוכנו, ותוכנות המחשבים המשמשות בהן במערכת היחסים איתם הם מוגנים על ידי זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי שלהם The Indian Face או של צדדים שלישיים, וכי התנאים הכלליים אינם מייחסים לה ביחס לזכויות הקניין התעשייתי והאינטלקטואלי האמורים זכות אחרת מזו המוחשבת באופן ספציפי.

8.2 אלא אם כן הוסמך לכך The Indian Face או לפי העניין על ידי בעלי הצדדים השלישיים של הזכויות המתאימות, או אלא אם הדבר מותר כחוק, המשתמש אינו רשאי לשכפל, לשנות, לשנות, לפרק, מהנדס רוורס, להפיץ, להשכיר, להשאיל, להעמיד לרשותו, או לאפשר גישה ציבורית באמצעות כל צורה של תקשורת ציבורית של כל אחד מהיסודות האמורים בפסקה הקודמת. על המשתמש להשתמש בחומרים, באלמנטים ובמידע אליו הוא ניגש באמצעות השימוש בחנות אך ורק לצרכיו, מה שמאלץ את עצמו לא לבצע, במישרין או בעקיפין, ניצול מסחרי של החומרים, האלמנטים והמידע המתקבלים באמצעות אותו דבר.

8.3 על המשתמש להימנע מהתחמקות או מניפולציה של מכשירים טכניים שהוקמו על ידי The Indian Face או על ידי צדדים שלישיים בחנות.

9. הגנת נתונים

9.1 בהתאם לחוק 15/99 LOPD, אנו מודיעים לך כי הנתונים האישיים שלך ומידע אחר שנמסר באמצעות טופס ההרשמה, כמו גם זה מהעסקאות שבוצעו, ייכללו וישמרו בתיק לטיפול, בבעלות The Indian Face, כל עוד ביטולו אינו מתבקש. הטיפול ייועד לפיתוח וביצוע המכירה, לתשומת לב אישית של המוצרים והשירותים שהיא רוכשת ושיפור הקשב האמור, כמו גם קידום של מוצרים ושירותים משלה ושל אלו של חברות שלישיות הקשורות The Indian Face.

כמו כן, נודע לך כי הנתונים שלך יהיו זמינים לחברות קשורות למטרות שצוינו / The Indian Face היא תטפל בנתונים אלה בסודיות מירבית, בהיותם הנמענים הבלעדיים והבלעדיים שלהם, ולא תעביר מטלות או תקשורת לצדדים שלישיים למעט אלה המצוינים בתקנות הנוכחיות.

המשתמש מאשר באופן מפורש את ההפניה, אפילו באמצעים אלקטרוניים, על ידי The Indian Face ומהגופים הנזכרים, תקשורת מסחרית והצעות תחרויות וקידום מכירות. □ כן, אני מקבל.

9.2 המשתמש רשאי לממש בכל עת את הזכויות בגישה, תיקון, התנגדות או ביטול על ידי יצירת קשר The Indian Faceבאמצעות הדוא"ל ליצירת קשר עם @ theindianface.com, מצורף עותק של NIF שלך או מסמך זיהוי תחליף.

9.3. תשובות המסומנות * בטופס ההרשמה הינן חובה. אי התגובה שלך תמנע את ביצוע רכישת המוצרים שנבחרו.

10. סיסמאות

10.1 The Indian Face זה יאפשר את השימוש בסיסמאות אישיות למשתמש הרשום ככזה באתר. סיסמאות אלה ישמשו לגישה לשירותים הניתנים דרך האתר. על המשתמש לשמור סיסמאות באחריותו הבלעדית בסודיות המחמירה והמוחלטת ביותר, בהנחה, אם כן, כמה נזקים או השלכות מכל סוג שהם נובעים מהפרה או חשיפת הסוד. מטעמי אבטחה, המשתמש יכול לשנות בכל עת את הסיסמה לגישה טלמטית לשירותים המקושרים לאתר. המשתמש מסכים להודיע The Indian Face מייד כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך, כמו גם גישה של צדדים שלישיים לא מורשים אליו.

11. עוגיות

11.1 The Indian Face משתמש בעוגיות על מנת לשפר את שירותיו, להקל על הניווט, לשמור על האבטחה, לאמת את זהות המשתמש, להקל על הגישה להעדפות אישיות ולעקוב אחר השימוש שלהם בחנות. קובצי Cookie הם קבצים המותקנים בכונן הקשיח של המחשב או בזיכרון הדפדפן בתיקיה שהוגדרה מראש על ידי מערכת ההפעלה של המחשב כדי לזהות אותך.

11.2 אם המשתמש אינו מעוניין להתקין עוגיה בכונן הקשיח, עליו להגדיר את תוכנית הגלישה באינטרנט כך שלא תקבל אותם. כמו כן, המשתמש רשאי להרוס את העוגיות בחופשיות. במקרה שהמשתמש יחליט לבטל את העוגיות, איכות השירות המהיר עשויה לרדת ואף הוא יאבד גישה לחלק מהשירותים המוצעים בחנות.

12. דין וחוק שיפוט הניתן להחלה

על התנאים הכלליים הללו חלות החוק הספרדי. כל מחלוקת הנובעת מהפרשנות או ההוצאה לפועל שעלולה להתעורר ביחס לתוקף, לפרשנות, למימוש או לפיתרון של חוזה זה, תוגש לתחום השיפוט והתחרות של בתי המשפט ובתי הדין בעיר מדריד, תוך ויתור על כל סמכות שיפוט העשויה להתכתב למשתמש, בתנאי שהחקיקה הרלוונטית מאפשרת זאת.